2012 – samtliga godkända projekt sedan 2006

Tryck på någon av sammanfattningarna nedan så får du mer information om projektet och vem som genomfört det.

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se