Vad händer när?

1 juni resp. 15 november – Ansökningsperioder öppnas.

31 augusti resp. 31 januari – Ansökningsperioder stängs.

September-oktober resp. februari-mars – Beredningsprocesser

Oktober resp. April – Beslut i styrelsen.

Oktober resp. april – Besked skickas ut till sökande organisationer om tilldelade medel eller avslag på ansökan.

November resp. Maj – 60 procent av beviljade medel utbetalas vid belopp över 100 000 kr. Bidrag på 100 000 kr och under utbetalas som engångsbelopp.

6 månader efter angiven projektstart
Delredovisning: Ytterligare 20 procent utbetalas efter att delredovisning har inkommit.

För fleråriga projekt lämnas delredovisning första gången efter 6 månader och därefter var 12:e månad

Inom tre månader efter projektets avslut
Slutredovisning: Resterande 20 procent utbetalas efter att slutredovisning har inkommit.

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se