Vad händer när?

1 januari – 31 mars – Ansökningsperioden öppen.

April-maj – Beredningsprocess

Maj – Beslut i styrelsen.

Maj – Besked skickas ut till sökande organisationer om tilldelade medel eller avslag på ansökan.

Juni – 60 procent av beviljade medel utbetalas vid belopp över 100 000 kr. Bidrag på 100 000 kr och under utbetalas som engångsbelopp.

6 månader efter angiven projektstart
Delredovisning: Ytterligare 20 procent utbetalas efter att delredovisning har inkommit.

För fleråriga projekt lämnas delredovisning första gången efter 6 månader och därefter var 12:e månad

Inom tre månader efter projektets avslut
Slutredovisning: Resterande 20 procent utbetalas efter att slutredovisning har inkommit.

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se