Om Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Stiftelsen Ansvar för Framtiden har uppstått som ett resultat av försäljningen av nykterhetsrörelsens och frikyrkornas ömsesidiga försäkringsbolag Ansvar. Avkastning och realiserade värdestegringar på det i Stiftelsen uppkomna kapitalet skall utdelas i enlighet med Stiftelsens förordnande som ett utrymme för nyskapande och utveckling inom det drog- och socialpolitiska området.

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Stiftelsen – huvudmannaorganisationer

Styrelsen

Vald vid representantskapsmöte 2021

Arne Winerdal
ordförande, MHF (SE)

Geir Riise
vice ordförande, MA – Rusfri Trafikk (NO)

Ann Borres-Back
IOGT-NTO (SE)

Lars-Gunnar Wettebrand
Sveriges Frikyrkosamråd (SE)

Lars Iversen
Alkohol & Samfund (DK)

Nils Johan Svalastog Garnes
Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan (NO)

Bertil Forsberg
Sveriges Blåbandsförbund (SE)

Ingela Freed
Hela Människan (SE)

Eva Blomqvist
IOGT-NTO (SE)

Susanne Hedman Jensen
MHF (SE)

Revisorer

Martin Nääs, revisor
PwC Sverige

Gunnar Thullberg, revisorssuppleant
PwC Sverige

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se