Utvecklingsmedel

Stiftelsens huvudmän har möjlighet att ansöka om medel för utveckling. Utvecklingsmedlen ska stärka huvudmannaorganisationerna men måste användas i linje med Stiftelsens syfte att främja den helnyktra livsstilen. De aktiviteter organisationerna använder utvecklingsmedlen till ska stärka nykterhetsidén (helnykterhet/punktnykterhet)/drogfrihet på något sätt. Det är styrelsen som bedömer och godkänner utvecklingsmedlen.

Kriterier

  • Utvecklingsmedlen ska stärka huvudmannaorganisationerna men måste användas i linje med Stiftelsens syfte att främja den helnyktra livsstilen. De aktiviteter organisationerna använder utvecklingsmedlen till ska stärka nykterhetsidén (helnykterhet/punktnykterhet)/drogfrihet på något sätt. 
  • Utvecklingsmedlen ska användas till aktiviteter/projekt som har prioriterats som en del av organisationens strategiska utvecklingsarbete och ska ingå som en del i en helhetlig strategiplan.
  • Organisationerna kan ansöka om max 1 000 000 SEK per år i upp till tre år. Om organisationerna ansöker om en lägre summa än 1 000 000 SEK de första åren har de mellanskillnaden innestående till något av de senare åren inom femårsperioden.
  • De huvudmannaorganisationer som är paraplyorganisationer kan välja att rikta bidraget till en av sina medlemsorganisationer för utveckling inom nykterhets- och/eller drogområdet.
  • Ansökan ska innehålla både ett långsiktigt mål; exempelvis Var vill organisationen vara om tre år, men också delmål. Det ska finnas en tydlig redogörelse för hur delmålen hänger ihop med det slutliga målet.
  • Målen ska vara tydliga och mätbara och utvärderas årligen.
  • Organisationerna ska varje år göra en delredovisning utifrån de uppsatta målen och får efter godkänd delredovisning en ny utbetalning.

OBS! Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den

  • Använd ENDAST programmet Adobe Acrobat Reader (version 8 eller senare) och inte något annat program för att fylla i projektansökan. Äldre versioner fungerar inte – programmet är gratis och hämtas här

Ansökningarna behandlas löpande.


Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se