Välkommen!

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Nästa ansökningsperiod: 1 januari-31 mars 2024

Obs! Detta är den enda ansökningsperioden 2024.

Ansökningar görs från och med 2024 i nytt ansökningssystem.

Läs mer om projektansökan här

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | saff.kansli@mhf.se