Ansökan

Nya blanketter i wordformat gör det möjligt att skriva långa texter i blanketten.
OBS! Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den.

Instruktioner för giltig ansökan

  • Ansökan kan antingen skickas in via e-post eller vanlig post.

Följande dokument utgör en komplett ansökan:
- Undertecknad ansökningsblankett.
- Organisationens stadgar.
- Senaste årsmöteshandlingar såsom verksamhets- och förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.
- Ev. övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömning av ansökan.

ANSÖKAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 24:00 DEN 31 JANUARI RESP. 31 AUGUSTI.

E-post:
saff.kansli@mhf.se

Adress:
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Byängsgränd 8, 2 tr
SE-120 40 Årsta

Frågor

Vid frågor kontakta gärna stiftelsens kansli:
E-post: saff.kansli@mhf.se
Telefon: +46 (0)8-555 765 90

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se