Aktuellt

Svensk förening för allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening, CERA, Hjärnfonden, Movendi International, IOGT-NTO mfl. ger, med finansiellt stöd från Stiftelsen Ansvar för Framtiden, årligen ut forskningsrapporten Alkoholen och samhället, med syfte att belysa skadliga effekter av alkoholkonsumtion på individ och samhälle. I januari 2024 släpptes rapporten ”Alkoholen och samhället: Alkohol och hjärnan”. Nedan finner du länken till denna samt till alla tidigare forskningsrapporter.

Rapporternas teman:

  • Alkohol och blodtryck
  • Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik.
  • Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.
  • Alkohol och äldre.
  • Alkohol och våld.
  • Alkohol och cancer.
  • Ungdomar och unga vuxna.
  • Alkoholens andrahandsskador
  • Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer inom området alkohol och droger finns här ett antal länkar för vidare fördjupning.

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se