Här får du koll på alla beviljade projekt – Sen är det bara att söka nya!

Runt 300 projekt har fått stöd från Stiftelsen Ansvar för Framtiden för att minska alkoholbruket och få stopp på narkotikan sedan starten 2006. Massor av spännande erfarenheter finns samlade i dessa projekt, som genomförts i Sverige, Norge och Danmark. Nu kan du lätt ta del av dessa projektredovisningar i vår sammanställning nedan.

Med den här sammanställningen som inspiration kan du och din organisation sedan söka nya projektmedel. Läs mer på den här länken om hur det går till.

Ämnesområden

Projektår

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se