Projektredovisning

Utbetalning

I SEK beviljade medel utbetalas enligt överenskommelse.

Delredovisning

För alla beviljade bidrag ska en delredovisning i form av lägesrapport (för projekt påbörjade aktuellt år) lämnas senast 6 månader efter angiven projektstart.

OBS Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den
Om du har väldigt långa texter är det enklare att bifoga en separat fil med hela texterna.

Slutredovisning

Vid beviljade bidrag förbinder sig sökande organisation att inom tre månader efter projektets slut till Stiftelsen inlämna separat redovisning och slutrapport för projektets genomförande och finansiella resultat.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att innehålla del av det beviljade beloppet tills slutrapport inlämnats och godkänts.

Vid ej genomfört projekt eller vid uppenbart bristfällig redovisning kan krav på återbetalning komma att ställas på bidragstagaren.

OBS Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den
Om du har väldigt långa texter är det enklare att bifoga en separat fil med hela texterna.

Skicka redovisningar med vanlig post eller e-post till:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Box 12825
SE-112 97 Stockholm

E-post: kansli@ansvarforframtiden.se  

Frågor

Vid frågor kontakta gärna stiftelsens kansli:
E-post: kansli@ansvarforframtiden.se 
Telefon: +46 (0)72-145 04 86

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se