Lokala ungdomsgrupper arrangerar nykter konsert med två utländska artister och samtidigt genomförs en talangturné

Projektredovisning:

  • 2012-025

Sökande organisation/er:

  • Skjaergårds LIVE

Beviljat bidrag:

200 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se