Ta fram ett metodmaterial samt stödgrupper som syftar till att möta vuxna som vuxit upp i dysfunktionella hem och därmed minska risken för risk/missbruk i denna grupp.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se