Seminarium för nordiska beslutsfattare och tjänstemän om reglering mot alkoholreklam på tv.

Projektredovisning:

  • 2012-014

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

50 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se