Skapa effektivt regionalt samarbete mellan ideella organisationer för att stötta implementeringen av internationella/regionala överenskommelser gällande alkohol/droger.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • NordAN

Beviljat bidrag:

1 400 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se