Skapa effektivt regionalt samarbete mellan ideella organisationer för att stötta implementeringen av internationella/regionala överenskommelser gällande alkohol/droger.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • NordAN

Beviljat bidrag:

1 400 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se