Ändra och förbättra stödinsatserna för de som drabbats av rattfylleriets konsekvenser.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MADD

Beviljat bidrag:

390 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se