Stötta dem på Uppsala Universitet som är ansvariga för studiesociala aktiviteter, som insparkar, att inte lägga fokus på alkoholintag.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

400 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se