Ge ut en bok där ett antal personer berättar om sitt förhållande till alkohol.

Projektredovisning:

  • 2012-006

Sökande organisation/er:

  • Liv i Sverige

Beviljat bidrag:

75 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se