Finnas på plats med bilburen utrustning vid olika arrangemang under sommarmånaderna och erbjuda frivilliga utandningsprov innan hemfärd, samt sprida information.

Projektredovisning:

  • 2012-048

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se