• Hem
  • Finnas på plats med bilburen utrustning vid olika arrangemang under sommarmånaderna och erbjuda frivilliga utandningsprov innan hemfärd, samt sprida information.

Finnas på plats med bilburen utrustning vid olika arrangemang under sommarmånaderna och erbjuda frivilliga utandningsprov innan hemfärd, samt sprida information.

Projektredovisning:

  • 2012-048

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se