Finnas på plats med bilburen utrustning vid olika arrangemang under sommarmånaderna och erbjuda frivilliga utandningsprov innan hemfärd, samt sprida information.

Projektredovisning:

  • 2012-048

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se