Arrangera en nordisk konferens, med särskilt fokus på alkohol/droger, om livskvalitet och livsstil för barn och unga med funktionsnedsättning.

Projektredovisning:

  • 2012-033

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Frikyrkosamråd

Beviljat bidrag:

215 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se