Att hjälpa ungdomar hitta sina gåvor och talanger i en drogfri miljö kan hjälpa dem att få en meningsfull vardag och därmed försena alkohol- och drogdebuten

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Södertörnskyrkan

Beviljat bidrag:

950 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se