Påverka högstadieelever att fördröja sin alkoholdebut, påverka föräldrar att vara alkoholfria under barnens uppväxt samt påverka Pingstförsamlingens medlemmar att välja en nykter livsstil.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Pingstförsamlingen Karlshamn

Beviljat bidrag:

950 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se