Vetenskaplig undersökning om det kommersiella nattlivets roll (diskotek/nattklubbar), med massiv alkoholreklam, för unga danskars (höga) alkoholkonsumtion.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsförbund

Beviljat bidrag:

100 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se