Verka för att föräldrar/vuxna/skolpersonal ändrar sitt förhållningssätt och attityd till alkohol när de är tillsammans med sina barn och i miljöer där det finns barn.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Stockholm

Beviljat bidrag:

100 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se