Utbilda unga personer, 15-20 år, för att kunna ta debatter och förmedla ett alkoholkritiskt perspektiv i olika media.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Juvente

Beviljat bidrag:

516 610 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se