Upplysa unga och deras föräldrar (i Danmark) om alkoholindustrins lagliga och olagliga marknadsföringsmetoder.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

230 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se