• Hem
  • Undersöka förekomsten av alkohol och beroendeframkallande läkemedel hos äldre och om ett kombinationsbruk av detta kan öka risken för demenssjukdom.

Undersöka förekomsten av alkohol och beroendeframkallande läkemedel hos äldre och om ett kombinationsbruk av detta kan öka risken för demenssjukdom.

Projektredovisning:

  • 2021-040

Sökande organisation/er:

  • Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan

Beviljat bidrag:

800 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se