Undersöka förekomsten av alkohol och beroendeframkallande läkemedel hos äldre och om ett kombinationsbruk av detta kan öka risken för demenssjukdom.

Projektredovisning:

  • 2021-040

Sökande organisation/er:

  • Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan

Beviljat bidrag:

800 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se