Undersöka förekomsten av alkohol och beroendeframkallande läkemedel hos äldre och om ett kombinationsbruk av detta kan öka risken för demenssjukdom.

Projektredovisning:

  • 2021-040

Sökande organisation/er:

  • Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan

Beviljat bidrag:

800 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se