TV-figuren Skurt berättar om alkoholens risker och konsekvenser (bl a på en DVD)

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

230 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se