Ta fram och presentera fakta om äldre och alkohol, utbilda personal inom äldreomsorg, verka för opinionsbildning kring äldres risk- och missbruk osv.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

1 850 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se