Ta fram och presentera fakta om äldre och alkohol, utbilda personal inom äldreomsorg, verka för opinionsbildning kring äldres risk- och missbruk osv.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

1 850 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se