Starta upp flera självhjälpsgrupper för anhöriga/medberoende till en person med missbruk/beroende. Minska den psykiska ohälsan och förbättra vardagen för dessa personer.

Projektredovisning:

  • 2022-055

Sökande organisation/er:

  • Föräldraföreningen Mot Narkotika

Beviljat bidrag:

280 450 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se