Starta upp flera självhjälpsgrupper för anhöriga/medberoende till en person med missbruk/beroende. Minska den psykiska ohälsan och förbättra vardagen för dessa personer.

Projektredovisning:

  • 2022-055

Sökande organisation/er:

  • Föräldraföreningen Mot Narkotika

Beviljat bidrag:

280 450 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se