Rikta sig till papperslösa och utvisningshotade unga kriminella män, flertalet med missbruksproblematik. Målet är att genom fotboll och Life Class samtal få deltagarna att bli motiverade att förändra sina liv.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Frälsningsarmén

Beviljat bidrag:

153 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se