Producera en informativ men kort film som belyser mängden alkohol som finns i olika drycker och därigenom öka medvetenheten om den egna alkoholkonsumtionen och minska risken för rattfylleri.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

98 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se