Öka och utveckla stödverksamhet via telefon för personer med alkoholproblem och deras anhöriga.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

100 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se