Öka nyanländas somaliers integration i det svenska samhället så att de inte hamnar i droganvändning.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Somalilands Förening i Malmö

Beviljat bidrag:

700 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se