Öka kunskapen om äldres alkoholvanor och livsstil bland medlemmar i en svensk pensionärsorganisation, opinionsbilda allmänt samt genomföra en jämförande studie av äldres alkoholvanor i Sverige och Finland.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • RPG

Beviljat bidrag:

570 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se