Öka kunskapen om äldres alkoholvanor och livsstil bland medlemmar i en svensk pensionärsorganisation, opinionsbilda allmänt samt genomföra en jämförande studie av äldres alkoholvanor i Sverige och Finland.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • RPG

Beviljat bidrag:

570 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se