Minska alkoholbruk hos unga, gravida och bilister i det nya Europa (inkl Baltium).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF Mälardalen

Beviljat bidrag:

76 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se