Med avstamp i forskningsrapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa” sprida information och därigenom öka medvetenheten om alkoholens påverkan vid graviditet och spädbarns hälsa.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

240 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se