Med avstamp i forskningsrapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa” sprida information och därigenom öka medvetenheten om alkoholens påverkan vid graviditet och spädbarns hälsa.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

240 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se