Målet är att fler riksdagsledamöter ska ha kunskap om och agera för en medmänsklig och omsorgsfull alkohol- och narkotikapolitik. Barns inflytande i denna politik ska stärkas och det görs genom utskick till politiker, med barn som avsändare.

Projektredovisning:

  • 2023-017

Sökande organisation/er:

  • Junis

Beviljat bidrag:

192 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se