Målet är att fler riksdagsledamöter ska ha kunskap om och agera för en medmänsklig och omsorgsfull alkohol- och narkotikapolitik. Barns inflytande i denna politik ska stärkas och det görs genom utskick till politiker, med barn som avsändare.

Projektredovisning:

  • 2023-017

Sökande organisation/er:

  • Junis

Beviljat bidrag:

192 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se