Kartläggning av drogvanor bland kristna ungdomar i Sverige och Norge.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Blå Kors Norge

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se