Genom ett kunskapslyft för förskolepersonal stärka kompetensen att upptäcka och stödja barn som far illa, pga t ex missbruk, psykisk ohälsa eller våld i hemmet.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Jönköping

Beviljat bidrag:

609 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se