Genom ett kunskapslyft för förskolepersonal stärka kompetensen att upptäcka och stödja barn som far illa, pga t ex missbruk, psykisk ohälsa eller våld i hemmet.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Jönköping

Beviljat bidrag:

609 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se