Förprojekt för att förbereda för implementering av alkobommar i norska hamnar (MA-Rusfri trafikk).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MA-Rusfri trafikk

Beviljat bidrag:

50 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se