Få med baltiska NGOs i det nordiska nätverk som finns för organisationer inom det alkohol- och narkotikapolitiska området.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • NordAN

Beviljat bidrag:

420 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se