Erbjuda närstående/medberoende/anhöriga möjlighet till retreat, att komma till en plats, där utrymme och tid ges för att fokusera på deras egen situation.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Västerbottens Blåbandsdistrikt

Beviljat bidrag:

50 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se