Elever på gymnasienivå och högskola i Sverige och Norge tränar kommunikation på temat ”Kör inte full”. Resultatet används i utåtriktade aktiviteter och opinionsbildning

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se