Elever på gymnasienivå och högskola i Sverige och Norge tränar kommunikation på temat ”Kör inte full”. Resultatet används i utåtriktade aktiviteter och opinionsbildning

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se