Bidra till opinionsbildning mot droger genom att informera svårnådda grupper i utsatta områden.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Spånga Blåbandsförening

Beviljat bidrag:

480 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se