Bidra till opinionsbildning mot droger genom att informera svårnådda grupper i utsatta områden.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Spånga Blåbandsförening

Beviljat bidrag:

480 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se