Att göra nykterhetsorganisationerna starkare i Norden (inklusive Baltikum) med särskilt fokus på barn och ungdom.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

1 150 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se