Arbeta för att få riksdagsledamöter att förstå hur viktig alkohol- och narkotikapolitiken är, med utgångspunkt i barnens situation. Görs genom att Junis-barn är avsändare av brev och paket vid utvalda tillfällen till politikerna.

Projektredovisning:

  • 2024-0076

Sökande organisation/er:

  • Junis

Beviljat bidrag:

311 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se