Använda en kortfilm som handlar om att växa upp i en familj med missbruk till samtal med skolklasser, föreningar, föräldrar osv. Öka chansen att dessa barn upptäcks och att de vet var de kan söka stöd.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Kirkens SOS

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se