Använda en kortfilm som handlar om att växa upp i en familj med missbruk till samtal med skolklasser, föreningar, föräldrar osv. Öka chansen att dessa barn upptäcks och att de vet var de kan söka stöd.

Projektredovisning:

  • 2022-039

Sökande organisation/er:

  • Kirkens SOS

Beviljat bidrag:

250 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se