Webbinarieserie med målet att öka målgruppens (allmänhet, relevanta aktörer på tjänstemanna- och politisk nivå och medlemmarnas) kunskap inom aktuella alkohol- och narkotikarelaterade områden.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

150 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se