Vidareutveckling av ”Föräldrar Tillsammans 2.0”, med fokus på förebyggande arbete mot droger och utanförskap i utsatta områden.

Projektredovisning:

  • 2022-006

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Syd

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se