Vidareutveckling av ”Föräldrar Tillsammans 2.0”, med fokus på förebyggande arbete mot droger och utanförskap i utsatta områden.

Projektredovisning:

  • 2022-006

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Syd

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se