Utveckla Sober Curious och stötta rörelsen i Danmark, så fler danskar funderar över och tar ställning till sin alkoholkonsumtion. Skapa debatt om dansk alkoholkultur.

Projektredovisning:

  • 2024-0025

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

494 218 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se