Utveckla samarbete med kommuner, regioner m.fl. för att öka kunskapen om alkohol- och narkotikafrågor hos medlemmar, politiker m.fl. Bilda opinion för en restriktiv alkohol och narkotikapolitik.

Projektredovisning:

  • 2022-001

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Mitt

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se