Utveckla samarbete med kommuner, regioner m.fl. för att öka kunskapen om alkohol- och narkotikafrågor hos medlemmar, politiker m.fl. Bilda opinion för en restriktiv alkohol och narkotikapolitik.

Projektredovisning:

  • 2022-001
  • 2023-048

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Mitt

Beviljat bidrag:

1 000 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se